திருக்குறள்-குறள் 48-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

Thirukkural-arathupaal-Ilvaazhkai-Thirukkural-Number-48

திருக்குறள்-குறள் 48-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

குறள் எண்: 48

குறள் வரி:

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை

நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து.

அதிகாரம்:

இல்வாழ்க்கை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

குடும்ப வாழ்க்கையை மிக இயல்பான ஒன்றாகக் கொண்டு வாழ்பவன், துறவு மேற்கொள்ள முயற்சிப்பவர்களுள் எல்லாம் தலைசிறந்தவர் ஆவான்.

    0/Post a Comment/Comments

    Previous Post Next Post

    Buy Exam Books Here

    Click Here

    To Join Whatsapp

    Click Here

    To Follow FaceBook

    Click Here

    To Join Telegram Channel

    Click Here

    To Follow Twitter

    Click Here

    To Follow Instagram

    Click Here


      For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

         

        TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

        TOPIC WISE NOTES PDF 

          👉History: Click Here

          👉Biology: Click Here

          👉Chemistry: Click Here

          👉Physics: Click Here

          👉Political Science: Click Here

          👉Geography: Click Here

          👉Economics: Click Here

        6th to 12th Do You Know (உங்களுக்கு தெரியுமா?) பகுதிகள்

          👉Economics: Click Here

          👉Polity: Click Here

          👉History: Click Here

          👉Geography: Click Here


        Academy Current Affairs PDF Collections:

          👉Suresh IAS Academy - Click Here

          👉தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் - Click Here

          👉Shankar IAS Academy - Click Here

        Hand Written Current Affairs PDF Collections:

          👉August 2020 - Click Here 

          👉September 2020 - Click Here

          👉October 2020 - Click Here

          👉November 2020 - Click Here

          👉December 2020 - Click Here

        பொது அறிவு உலகம் 2020 PDF:

          👉ஜனவரி 2020 - Click Here

          👉பிப்ரவரி 2020 - Click Here 

          👉மார்ச் 2020 - Click Here 

          👉ஏப்ரல் 2020 - Click Here 

          👉அக்டோபர் 2020 - Click Here 

          👉நவம்பர் 2020 Click Here

          👉டிசம்பர் 2020 - Click Here


        தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட  பாடக் குறிப்புகள்:

          👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் - Click Here


        Previous Year Question Papers PDF:

          👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

          👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

          👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

          👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

          👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here