திருக்குறள் - குறள் 688 - பொருட்பால் – தூது

திருக்குறள் - குறள் 688 - பொருட்பால் – தூது

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 688 - பொருட்பால்தூது

குறள் எண்: 688

குறள் வரி:

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்

வாய்மை வழிஉரைப்பான் பண்பு.

அதிகாரம்:

தூது

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

தூய்மை துணை துணிவு இம் மூன்றும் நன்கு வாய்த்தல் தூதுவன் தகுதியாம்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain