திருக்குறள் - குறள் 666 - பொருட்பால் – வினைத்திட்பம்

திருக்குறள் - குறள் 666 - பொருட்பால் – வினைத்திட்பம்

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 666 - பொருட்பால் வினைத்திட்பம்

குறள் எண்: 666

குறள் வரி:

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்

திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.

அதிகாரம்:

வினைத்திட்பம்

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

நினைத்தவர் இடையறாமல் வினைத்திட்பம் உடையவராக இருந்தால், தாம் நினைத்த பொருள்கள் எல்லாவற்றையும் நினைத்தபடியே பெறுவர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain