திருக்குறள் - குறள் 634 - பொருட்பால் – அமைச்சு

திருக்குறள் - குறள் 634 - பொருட்பால் – அமைச்சு

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 634 - பொருட்பால்  அமைச்சு

குறள் எண்: 634

குறள் வரி:

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்

சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.

அதிகாரம்:

அமைச்சு

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அங்கவியல்

குறளின் விளக்கம்:

செய்யக் கூடிய செயலை அறிதல், அதனைச் செய்வதற்கான வழிகளைத் தேர்ந்து செய்தல், தன் முடிவைத் துணிந்து சொல்லுதல் ஆகிய திறமைகள் உடையவனே அமைச்சன்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain