திருக்குறள் - குறள் 627 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

திருக்குறள் - குறள் 627 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 627 - பொருட்பால் இடுக்கண் அழியாமை

குறள் எண்: 627

குறள் வரி:

இலக்கம் உடம்புஇடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தைக்

கையாறாக் கொள்ளாதாம் மேல்.

அதிகாரம்:

இடுக்கண் அழியாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

துன்பப்படுவது உடம்பின் இயல்பு எனக் கருதும் உயர்ந்தவர்கள், தமக்கு வரும் துன்பத்தைத் துன்பமாக நினைக்கமாட்டார்கள்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain