திருக்குறள் - குறள் 621 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

திருக்குறள் - குறள் 621 - பொருட்பால் – இடுக்கண் அழியாமை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 621 - பொருட்பால் இடுக்கண் அழியாமை

குறள் எண்: 621

குறள் வரி:

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை

அடுத்தூர்வது அஃதொப்பது இல்.

அதிகாரம்:

இடுக்கண் அழியாமை

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

துன்பம் வரும்போது சிரிப்பாயாக; அதுவே, அத்துன்பத்தை வெற்றி கொள்ள வழி.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain