திருக்குறள் - குறள் 609 - பொருட்பால் – மடிஇன்மை

திருக்குறள் - குறள் 609 - பொருட்பால் – மடிஇன்மை

 Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-601

திருக்குறள் - குறள் 609 - பொருட்பால் மடிஇன்மை

குறள் எண்: 609

குறள் வரி:

குடியாண்மை உள்வந்த குற்றம் ஒருவன்

மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்.

அதிகாரம்:

மடிஇன்மை        

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

சோம்பலை ஒழித்தால், குடும்பத்தை நடத்துவதில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை ஒழித்து விடலாம்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain