திருக்குறள் - குறள் 592 - பொருட்பால் – ஊக்கமுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 592 - பொருட்பால் – ஊக்கமுடைமை

Thirukkural-porutpaal-Thirukkural-Number-592

திருக்குறள் - குறள் 592 - பொருட்பால்ஊக்கமுடைமை

குறள் எண்: 592

குறள் வரி:

உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை

நில்லாது நீங்கி விடும்.

அதிகாரம்:

ஊக்கமுடைமை 

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஊக்கமே ஒருவரின் நிலையான செல்வம்; மற்ற செல்வங்கள் நில்லாமல் நீங்கிப் போகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain