திருக்குறள் - குறள் 560 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

திருக்குறள் - குறள் 560 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 560 - பொருட்பால் செங்கோன்மை       

குறள் எண்: 560

குறள் வரி:

முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி

ஒல்லாது வானம் பெயல்.

அதிகாரம்:

கொடுங்கோன்மை      

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஆட்சியாளன் மக்களை முறையாகப் பாதுகாக்காவிட்டால், நாட்டின் வளம் குறையும்; அருவகைத் தொழில் செய்வோரும் தம் தொழிலைக் கைவிடுவர்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain