திருக்குறள் - குறள் 547 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

திருக்குறள் - குறள் 547 - பொருட்பால் – செங்கோன்மை

தினம் ஒரு குறள்

திருக்குறள் - குறள் 547 - பொருட்பால் செங்கோன்மை       

குறள் எண்: 547

குறள் வரி:

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை

முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்.

அதிகாரம்:

செங்கோன்மை  

பால் வகை:

பொருட்பால்

இயல்:

அரசு இயல்

குறளின் விளக்கம்:

நாட்டை ஆட்சியாளன் காக்கின்றான்; அந்த ஆட்சியாளனை எப்போதும் வளையாத செங்கோல் காக்கிறது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain