இன்று - October 11 - சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் (International Girl Child Day)

Today - October 11 - International Girl Child Day

இன்று - October 11 - சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் (International Girl Child Day)

பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை முன்னிலைப்படுத்தவும் கவனத்தை ஈர்க்கவும் ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் 11 அன்று சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அவர்களின் மனித உரிமைகள் மற்றும் அதிகாரமளிப்பதில் கவனம் செலுத்துவதும் அவசியம்.

2012 முதல், ஒவ்வொரு வருடமும் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் முக்கிய நோக்கம் பெண்களை மேம்படுத்துவதும், அவர்களின் உரிமைகளைப் பெற உதவுவதும் ஆகும், இதனால் அவர்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ள சவால்களை எதிர்கொண்டு அவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியும். அதே நேரத்தில், உலகெங்கிலும் உள்ள பெண்களுக்கு எதிரான பாலின அசாதாரணங்களை நீக்குவது பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புதல்

பெண்கள் மாற்றங்களை உருவாக்குபவர்கள். பெண்கள் உலகம் முழுவதும் நல்ல மற்றும் வளர்ச்சியை ஓட்டுகிறார்கள். பாலின சமத்துவத்திற்கான மாற்றத்திற்கான அடிப்படை ஆதாரமாக அவை உள்ளன, மேலும் தொழில்நுட்பம் அவர்களின் பணி, செயல் மற்றும் தலைமைக்கு ஆதரவளிக்கும் ஒரு முக்கிய கருவியாகும்இந்த அக்டோபர் 11 .நா பெண்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள மற்ற .நா. ஏஜென்சிகள், சிவில் சமூகம் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து "டிஜிட்டல் தலைமுறை, எங்கள் தலைமுறை" என்ற தலைப்பில் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள்.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post