இன்று - September 25 - உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம் (World Pharmacists Day)

இன்று - September 25 - உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம் (World Pharmacists Day)

உலக மருந்தாளுநர்கள் தினம் 2021: 

இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் ‘மருந்தகம்: எப்போதும் உங்கள் ஆரோக்கியத் திற்காக நம்பப்படுகிறது.

 உலக மருந்தாளுனர் தினம் சர்வதேச மருந்தியல் கூட்டமைப்பு (FIP) மூலம் தொடங்கப்பட்டது, துருக்கியின் இஸ்தான்புல்லில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தின் போது 2000 களின் பிற்பகுதியில் இந்த நிகழ்வை நிறுவ அமைப்பின் கவுன்சில் தேர்வு செய்தது. மருந்தகங்கள் மற்றும் அவர்கள் வழங்கும் நல்ல ஆரோக்கிய நன்மைகள் மீது கவனத்தை ஈர்ப்பதே இந்த நாளின் குறிக்கோளாகும், மேலும் இந்த நிகழ்வு வெற்றிபெற FIP அதன் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பங்கேற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், அமைப்பு ஒரு புதிய தலைப்பை வெளியிடுகிறது, இதனால் மருந்து வணிகத்தில் உள்ள தனிநபர்களும் அமைப்புகளும் தேசிய பிரச்சாரங்கள் அல்லது சமூக திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் அவர்கள் செய்யும் அற்புதமான பணிகளை முன்னிலைப்படுத்தலாம். விரிவுரைகளை வழங்குதல், கண்காட்சிகளை நடத்துதல் அல்லது பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான ஒரு செயல்பாட்டு நாள் திட்டமிடல், ஒரு மருந்தகம் அவர்களுக்கு சேவை செய்யும் பல வழிகளை விளக்குவது சில செயல்பாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள். 

 இந்த ஆண்டிற்கான தலைப்பு "பார்மசி:

 எப்போதும் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்காக நம்பப்படுகிறது." இந்த கருப்பொருளின் பின்னணியில், FIP இன் படி, நம்பிக்கை என்பது அனைத்து மனிதர்களின் இன்றியமையாத கூறு என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். தொடர்புகள் மற்றும் சமூக மூலதனத்தின் முக்கிய கூறுபாடு மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பில் முக்கியமானது தங்கள் சுகாதாரப் பயிற்சியாளர்கள் மீது அதிக நம்பிக்கை கொண்ட நோயாளிகள் சிகிச்சையில் சிறந்த திருப்தி, அதிக நேர்மறையான சுகாதார நடத்தைகள் மற்றும் குறைவான அறிகுறிகள் மற்றும் பல்வேறு மருத்துவ அமைப்புகளில் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தியுள்ளனர்.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post