இன்று - September 23 - சர்வதேச சைகை மொழிகள் தினம் (International Day of Sign Languages)

இன்று - September 23 - சர்வதேச சைகை மொழிகள் தினம் (International Day of Sign Languages)

மக்களின் மனித உரிமைகளை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்வதில் சைகை மொழியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துவதற்காக,

சர்வதேச சைகை மொழிகள் தினம் September 23 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது அனைத்து காது கேளாதோர் மற்றும் பிற சைகை மொழி பயனர்களின் மொழியியல் அடையாளம் மற்றும் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையை ஆதரிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பாகும். 

உலக காது கேளாதோர் கூட்டமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டின் கருப்பொருள், "நாம் மனித உரிமைகளுக்காக கையெழுத்திடுகிறோம்", நாம் ஒவ்வொருவரும் - காது கேளாதவர்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் கேட்கும் மக்கள் - நம் உரிமையை அங்கீகரிப்பதை ஊக்குவிக்க எப்படி கைகோர்த்து செயல்பட முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. வாழ்க்கையின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சைகை மொழிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். காது கேளாதோர் கூட்டமைப்பின் கூற்றுப்படி, உலகளவில் 70 மில்லியனுக்கும் அதிகமான காது கேளாதோர் உள்ளனர். அவர்களில் 80% க்கும் அதிகமானோர் வளரும் நாடுகளில் வாழ்கின்றனர். கூட்டாக, அவர்கள் 300 க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு சைகை மொழிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post