இன்று - September 22 - உலக காண்டாமிருக தினம் (World Rhino Day)

இன்று - September 22 - உலக காண்டாமிருக தினம் (World Rhino Day)

 "2011 இல், முதல் முறையாக, உலக காண்டாமிருக தினம் கொண்டாடப்பட்டது, அதன் பின்னர், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகளவில் கொண்டாடப்படுகிறது.  இந்த ஆண்டு சர்வதேச நிகழ்வின் கருப்பொருள் "ஐந்து பேரை உயிருடன் வைத்திருங்கள்" என்பதாகும். "

ஐந்து வகையான காண்டாமிருகங்களை காக்க விழிப்புணர்வை பரப்புவதற்காகவும், அவற்றைக் காப்பாற்றுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் வேலைக்காகவும் செப்டம்பர் 22 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

 இந்த ஆண்டு 10 வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது மற்றும் சுமத்ரன், கருப்பு, பெரிய ஒரு கொம்பு, ஜவான் மற்றும் வெள்ளை ஆகிய ஐந்து காண்டாமிருகங்களை காக்க விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.  நிறுவனங்கள், என்ஜிஓக்கள், உயிரியல் பூங்காக்கள் மற்றும் பொது மக்கள் காண்டாமிருகங்களை தங்கள் தனித்துவமான வழிகளில் கொண்டாட ஒரு வாய்ப்பை இந்த நாள் வழங்குகிறது.  

விழிப்புணர்வு மற்றும் இந்த அற்புதமான உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்காக உலக காண்டாமிருக தினம் உலகெங்கிலும் செப்டம்பர் 22 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பல காலமாக தொடர்ந்து வேட்டையாடுதல் மற்றும் வாழ்விட இழப்பு காரணமாக காண்டாமிருக இனங்கள் அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன.

  • காண்டாமிருகத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 
  • உலக காண்டாமிருக தினமானது 2010-ல் WWF-தென் ஆப்பிரிக்கப் பிரிவால் (Worldwide Fund for Nature) முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது. 
  • இந்தியாவில் அசாமில் மட்டும் சுமார் 2600 காண்டாமிருகங்கள் காணப்படுகின்றன.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post