இன்று - October 01 - சர்வதேச காபி தினம் (International Coffee Day)

இன்று - October 01 - சர்வதேச காபி தினம் (International Coffee Day)

இன்று - October 01 - சர்வதேச காபி தினம் (International Coffee Day)

சர்வதேச காபி தினம் 01 அக்டோபர் (International Coffee Day (01 October) என்பது காபியை ஒரு பானமாக ஊக்குவிக்கவும் கொண்டாடவும் பயன்படும் ஒரு நாளாகும். 

இந்நிகழ்வு உலகெங்கிலும் தற்பொழுது நிகழ்கின்றன. முதலில் அதிகாரப்பூர்வ தேதியாக 1 அக்டோபர் 2015ல், சர்வதேச காபி அமைப்பு மிலனில் தொடங்கப்பட்டது.நியாயமான வர்த்தக காபியை ஊக்குவிக்கவும், காபி விவசாயிகளின் நிலை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் இந்த நாள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த நாளில், பல வணிகங்கள் இலவசமாக அல்லது தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட காபியை வழங்குகின்றன. சில வணிகங்கள் சமூக வலைப்பின்னல் வழியாக தங்களை விசுவாசமான பின்தொடர்பவர்களுடன் கூப்பன்கள் மற்றும் சிறப்புச் சலுகைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.  வாழ்த்து அட்டைகளை சில நிறுவனங்கள் தேசிய காபி தினத்தன்று அனுப்பி இத்தினத்தினை கொண்டாடுகின்றன.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain