திருக்குறள் - குறள் 242 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 242 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 242 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

குறள் எண்: 242

குறள் வரி:

நல்லாற்றான் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றான்

தேரினும் அஃதே துணை

அதிகாரம்:

அருளுடைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

நல்ல வழிகளில் சென்று அருளாளர் ஆதல் வேண்டும்; பல நெறிகளை ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் இந்த அருளே வாழ்க்கைத் துணையாகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain