திருக்குறள் - குறள் 241 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 241 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 241 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

குறள் எண்: 241

குறள் வரி:

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்

பூரியார் கண்ணும் உள.

அதிகாரம்:

அருளுடைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் அருளாகிய செல்வமே சிறந்த செல்வம்; பணமாகிய செல்வம் இழிந்தவரிடத்தும் உண்டு.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain