திருக்குறள் - குறள் 236 - அறத்துப்பால் - புகழ்

திருக்குறள் - குறள் 236 - அறத்துப்பால் - புகழ்

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 236 - அறத்துப்பால் - புகழ்

குறள் எண்: 236

குறள் வரி:

தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்

தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று.

அதிகாரம்:

புகழ்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒரு செயலில் நுழைந்தால் புகழ் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நுழைய வேண்டும்; இல்லையென்றால், அச்செயலில் நுழையாதிருப்பதே நல்லது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain