திருக்குறள் - குறள் 230 - அறத்துப்பால் - ஈகை

திருக்குறள் - குறள் 230 - அறத்துப்பால் - ஈகை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 230 - அறத்துப்பால் - ஈகை

குறள் எண்: 230

குறள் வரி:

சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிததூஉம்

ஈதல் இயையாக் கடை.

அதிகாரம்:

ஈகை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

சாவதைவிடத் துன்பமானது இல்லை; ஆனால், ஏழைகளுக்கு உதவ முடியாத நிலையில் சாவதுகூட இன்பமானது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain