திருக்குறள் - குறள் 245 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 245 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 245 - அறத்துப்பால் - அருளுடைமை

குறள் எண்: 245

குறள் வரி:

அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கு

மல்லல்மா ஞாலம் கரி.

அதிகாரம்:

அருளுடைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

துறவற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அருளாளர்களுக்குத் துன்பமே வருவதில்லை; காற்று உலவுகின்ற வளமான இந்தப் பெரிய உலகமே இதற்குச் சான்று.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain