திருக்குறள் - குறள் 229 - அறத்துப்பால் - ஈகை

திருக்குறள் - குறள் 229 - அறத்துப்பால் - ஈகை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 229 - அறத்துப்பால் - ஈகை

குறள் எண்: 229

குறள் வரி:

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய

தாமே தமியர் உணல்.

அதிகாரம்:

ஈகை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

நிரம்பத் தேடிச் சேர்த்து வைத்துள்ள பொருளைத் தாம் மட்டுமே தனித்து உண்பது, இல்லை என இரப்பதைவிடக் கொடுமையானது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain