திருக்குறள் - குறள் 221 - அறத்துப்பால் - ஈகை

திருக்குறள் - குறள் 221 - அறத்துப்பால் - ஈகை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 221 - அறத்துப்பால் - ஈகை

குறள் எண்: 221

குறள் வரி:

வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற்று எல்லாம்

குறிஎதிர்ப்பை நீரது உடைத்து.

அதிகாரம்:

ஈகை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஏழைக்கு ஒன்று கொடுப்பதுதான் ஈகை எனப்படும்; மற்ற வகையில் பொருள் கொடுப்பன எல்லாம் தனக்கொரு பயனை எதிர்பார்த்துக் கொடுப்பனவாகும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain