திருக்குறள் - குறள் 217 - அறத்துப்பால் - ஒப்புரவறிதல்

திருக்குறள் - குறள் 217 - அறத்துப்பால் - ஒப்புரவறிதல்

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 217 - அறத்துப்பால் - ஒப்புரவறிதல்

குறள் எண்: 217

குறள் வரி:

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்

பெருந்தகை யான்கண் படின்.

அதிகாரம்:

ஒப்புரவறிதல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பிறருக்கு உதவும் பெருந்தன்மை உள்ளவனிடம் சேரும் செல்வம், முழுப்பகுதியும் மருந்தாகிப் பயன்படும் மூலிகை மரம் போன்றது.

 

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain