திருக்குறள் - குறள் 207 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

திருக்குறள் - குறள் 207 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

 திருக்குறள் - குறள் 207 - அறத்துப்பால் - தீவினையச்சம்

குறள் எண்: 207

குறள் வரி:

எனைப்பகை உற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை

வீயாது பின்சென்று அடும்.

அதிகாரம்:

தீவினையச்சம்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

எப்படிப்பட்ட பகையிலுருந்தும் தப்பலாம்; அனால், தீய செயல்களால் வந்த பகையோ விடாது தொடர்ந்து வந்து வருத்தும்

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain