திருக்குறள் - குறள் 191 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

திருக்குறள் - குறள் 191 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 191 - அறத்துப்பால் - பயனில சொல்லாமை

குறள் எண்: 191

குறள் வரி:

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்

எல்லாரும் எள்ளப் படும்.

அதிகாரம்:

பயனில சொல்லாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற பேச்சுகளைப் பேசுபவன், எல்லோராலும் இகழப்படுவான்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain