திருக்குறள் - குறள் 175 - அறத்துப்பால் - வெஃகாமை

திருக்குறள் - குறள் 175 - அறத்துப்பால் - வெஃகாமை

 Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 175 - அறத்துப்பால் - வெஃகாமை

குறள் எண்: 175

குறள் வரி:

அஃகி அகன்ற அறிவுஎன்னாம் யார்மாட்டும்

வெஃகி வெறிய செயின்.

அதிகாரம்:

வெஃகாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பிறர் பொருளை விரும்பி வெறுக்கத்தக்க செயல்களை ஒருவர் செய்தால், அவர் பெற்ற நுண்ணிய பரந்த அறிவால் என்ன பயன்?

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain