திருக்குறள் - குறள் 170 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 170 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-170

திருக்குறள் - குறள் 170 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 170

குறள் வரி:

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லைஅஃது இல்லார்

பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பொறாமை கொண்டு பெருமை பெற்றவரும் இல்லை; பொறாமை இன்றிச் சிறுமை உற்றவரும் இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain