திருக்குறள் - குறள் 169 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 169 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-169

திருக்குறள் - குறள் 169 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 169

குறள் வரி:

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்

கேடும் நினைக்கப் படும்.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பொறாமை கொண்டவனின் செல்வமும், பொறாமை கொள்ளாதவனின் வறுமையும் சமுதாயம் நினைத்த அளவில் மாறும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain