திருக்குறள் - குறள் 167 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 167 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-167

திருக்குறள் - குறள் 167 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 167

குறள் வரி:

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவள்

தவ்வையைக் காட்டி விடும்.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பொறாமை உடையவனைக் காணும் திருமகள், அவனை மூதேவியிடம் ஒப்படைத்து விடுவாள்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain