திருக்குறள் - குறள் 164 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 164 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-164

திருக்குறள் - குறள் 164 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 164

குறள் வரி:

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்

ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தீய நெறியால் துன்பம் வருவதை அறிந்தவர், பொறாமை கொண்டு பொல்லாதன செய்யமாட்டார்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain