திருக்குறள் - குறள் 163 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 163 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-163

திருக்குறள் - குறள் 163 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 163

குறள் வரி:

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன்ஆக்கம்

பேணாது அழுக்கறுப் பான்.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பிறர் உயர்வைப் போற்றாமல், பொறாமை கொள்பவன், அறவழியில் தன் உயர்வை விரும்பாதவன் ஆவான்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain