திருக்குறள் - குறள் 162 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 162 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை
Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-162

திருக்குறள் - குறள் 162 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 162

குறள் வரி:

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும்

அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

யாரிடத்திலும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதே மிகப் பெரிய சிறப்பு; அதற்கு ஒப்பான சிறப்பு இல்லை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain