திருக்குறள் - குறள் 161 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

திருக்குறள் - குறள் 161 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

Thirukkural-arathupaal-Azhukkaaraamai-Thirukkural-Number-161

திருக்குறள் - குறள் 161 - அறத்துப்பால் - அழுக்காறாமை

குறள் எண்: 161

குறள் வரி:

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து

அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

அதிகாரம்:

அழுக்காறாமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒருவன் தன் நெஞ்சத்தில் பொறாமை கொள்ளாமல் இருப்பதைத் தன் ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ள வேண்டும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain