திருக்குறள் - குறள் 126 - அறத்துப்பால் - அடக்கமுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 126 - அறத்துப்பால் - அடக்கமுடைமை

 

Thirukkural-arathupaal-Adakkamudaimai-Thirukkural-Number-126

திருக்குறள் - குறள் 126 - அறத்துப்பால் - அடக்கமுடைமை    

குறள் எண்: 126

குறள் வரி:

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்

எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து.

அதிகாரம்:

அடக்கமுடைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

ஒரு பிறப்பில் ஆமையைப் போல ஐந்து புலன்களையும் ஒருவர் அடக்கி வாழ்ந்தால், அவருடைய ஏழு பிறப்புகளுக்கும் அது பாதுகாவலாக அமையும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain