திருக்குறள் - குறள் 124 - அறத்துப்பால் - அடக்கமுடைமை

திருக்குறள் - குறள் 124 - அறத்துப்பால் - அடக்கமுடைமை

 

Thirukkural-arathupaal-Adakkamudaimai-Thirukkural-Number-124

திருக்குறள் - குறள் 124 - அறத்துப்பால் - அடக்கமுடைமை    

குறள் எண்: 124

குறள் வரி:

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்

மலையினும் மாணப் பெரிது.

அதிகாரம்:

அடக்கமுடைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தம் நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து போகாமல், அடக்கத்தோடு வாழ்பவருடைய தோற்றம், மலையைவிட உயர்ந்து தோன்றும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain