திருக்குறள் - குறள் 118 - அறத்துப்பால் - நடுவுநிலைமை

திருக்குறள் - குறள் 118 - அறத்துப்பால் - நடுவுநிலைமை

 

Thirukkural-arathupaal-Naduvunilaimai-Thirukkural-Number-118

திருக்குறள் - குறள் 118 - அறத்துப்பால் - நடுவுநிலைமை       

குறள் எண்: 118

குறள் வரி:

சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபால்

கோடாமை சான்றோர்க் கணி.

அதிகாரம்:

நடுவுநிலைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தான் சமநிலையில் இருந்து, பின்பு தன்னிடம் வைத்த பொருள்களின் எடையை உள்ளவாறு காட்டும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமும் சாயாமல் இருப்பதே உயர்ந்தவர்களுக்கு அழகு.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain