திருக்குறள்-குறள் 70-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

திருக்குறள்-குறள் 70-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

 

Thirukkural-arathupaal-puthalvaraip peruthal-makkal-peru-Thirukkural-Number-70

திருக்குறள்-குறள் 70-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

குறள் எண்: 70

குறள் வரி:

மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும்உதவி இவன்தந்தை

என்னோற்றான் கொல்எனும் சொல்.

அதிகாரம்:

புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

இவன் தந்தை இவனைப் பெற என்ன தவம் செய்தானோ? எனப் பிறர் மகிழ்ந்து பாராட்டும் அளவிற்குச் சிறப்படைவதே, மகன் தந்தைக்குச் செய்யும் நன்றிக் கடன்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain