திருக்குறள்-குறள் 65-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

திருக்குறள்-குறள் 65-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

 

Thirukkural-arathupaal-puthalvaraip peruthal-makkal-peru-Thirukkural-Number-65

திருக்குறள்-குறள் 65-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

குறள் எண்: 65

குறள் வரி:

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்

சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.

அதிகாரம்:

புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தம் குழந்தைகள் உடலைத் தீண்டுவது உடலுக்கு இன்பம்; அவர்களின் மழலைச் சொல் கேட்பது காதுக்கு இன்பம்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain