திருக்குறள்-குறள் 64-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

திருக்குறள்-குறள் 64-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

 

Thirukkural-arathupaal-puthalvaraip peruthal-makkal-peru-Thirukkural-Number-64

திருக்குறள்-குறள் 64-அறத்துப்பால்-புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

குறள் எண்: 64

குறள் வரி:

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்

சிறுகை அளாவிய கூழ்.

அதிகாரம்:

புதல்வரைப் பெறுதல் / மக்கள் பேறு

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

தம் குழந்தைகளின் பிஞ்சிக் கைகளால் துழாவப்பட்ட சோறு அமிழ்தத்தைவிட இனிமை உடையது.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain