திருக்குறள் - குறள் 98 - அறத்துப்பால் - இனியவை கூறல்

திருக்குறள் - குறள் 98 - அறத்துப்பால் - இனியவை கூறல்

 

Thirukkural-arathupaal-iniyavai-kooral-Thirukkural-Number-98

திருக்குறள் - குறள் 98 - அறத்துப்பால் - இனியவை கூறல்

குறள் எண்: 98

குறள் வரி:

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்

இம்மையும் இன்பம் தரும்.

அதிகாரம்:

இனியவை கூறல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பிறரை வருந்தாத இனிய சொற்கள், அவற்றைச் சொல்கின்றவர்க்கு இம்மையிலும் இன்பம் தரும்; மறுமையிலும் இன்பம் தரும்.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain