திருக்குறள் - குறள் 91 - அறத்துப்பால் - இனியவை கூறல்

திருக்குறள் - குறள் 91 - அறத்துப்பால் - இனியவை கூறல்

 

Thirukkural-arathupaal-iniyavai-kooral-Thirukkural-Number-91

திருக்குறள் - குறள் 91 - அறத்துப்பால் - இனியவை கூறல்

குறள் எண்: 91

குறள் வரி:

இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம்

செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

அதிகாரம்:

இனியவை கூறல்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அறம் உணர்ந்தார் வாயிலிருந்து வரும் சொற்கள் இனிமையானவை; இரக்கம் கலந்தவை; குற்றம் இல்லாதவை.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain