திருக்குறள்-குறள் 76-அறத்துப்பால்-அன்புடைமை

திருக்குறள்-குறள் 76-அறத்துப்பால்-அன்புடைமை

 

Thirukkural-arathupaal-Anbudaimai-Thirukkural-Number-76

திருக்குறள்-குறள் 76-அறத்துப்பால்-அன்புடைமை

குறள் எண்: 76

குறள் வரி:

அறத்திற்கே அன்புசார்பு என்ப அறியார்

மறத்திற்கும் அஃதே துணை.

அதிகாரம்:

அன்புடைமை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அறியாவதர்கள் அன்பு அறத்திற்கு மட்டுமே துணையாகிறது என்பர். வீர உணர்வுக்கும் அந்த அன்பே துணையாகிறது. 

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain