பள்ளி திறக்கும் நாளன்று பெற்றோரிடம் கையொப்பம் அவசியம்

பள்ளி திறக்கும் நாளன்று பெற்றோரிடம் கையொப்பம் அவசியம்

Signatures are required from parents on the opening day of the school

பள்ளி திறக்கும் நாளன்று பெற்றோரிடம் கையொப்பம் அவசியம்

பள்ளி திறக்கும் நாளான 19/01/2021 அன்று மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு படிவங்களையும் A4 size வெள்ளைத் தாளில் எழுதி கட்டாயம் பெற்றோர் கையொப்பம் பெற்று வருமாறு  கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

Form: Click Here 

        Post a Comment

        © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain