திருக்குறள்-குறள் 51-அறத்துப்பால்- வாழ்க்கைத் துணைநலம்

திருக்குறள்-குறள் 51-அறத்துப்பால்- வாழ்க்கைத் துணைநலம்

 

Thirukkural-arathupaal-Vazhkai-Thunainalam-Thirukkural-Number-51

திருக்குறள்-குறள் 51-அறத்துப்பால்- வாழ்க்கைத் துணைநலம்

குறள் எண்: 51

குறள் வரி:

மனைத்தக்க மாண்புடையன் ஆகித்தற் கொண்டான்

வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை.

அதிகாரம்:

வாழ்க்கைத் துணைநலம்

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

குடும்பத்திற்குத் தக்க சிறப்பினை உடையவளாகி, கணவனின் வளங்களுக்கும் தக்கவளாய் அமைபவளே மனைவி.

Post a Comment

© Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain