திருக்குறள்-குறள் 49-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

Thirukkural-arathupaal-Ilvaazhkai-Thirukkural-Number-49

திருக்குறள்-குறள் 49-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

குறள் எண்: 49

குறள் வரி:

அறன்எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்

பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று

அதிகாரம்:

இல்வாழ்க்கை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

அறம் என்றாலே அது குடும்ப வாழ்க்கைதான். அந்தக் குடும்ப வாழ்க்கையும் யாராலும் பழிக்கப்படாமல் இருப்பது நல்லது.

    0/Post a Comment/Comments

    Previous Post Next Post

    For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

       

      TNPSC GROUP 2 & GROUP 4 - Notes Collections 2021

      TOPIC WISE NOTES PDF 

        👉History: Click Here

        👉Biology: Click Here

        👉Chemistry: Click Here

        👉Physics: Click Here

        👉Political Science: Click Here

        👉Geography: Click Here

        👉Economics: Click Here

      6th to 12th Do You Know (உங்களுக்கு தெரியுமா?) பகுதிகள்

        👉Economics: Click Here

        👉Polity: Click Here

        👉History: Click Here

        👉Geography: Click Here


      Academy Current Affairs PDF Collections:

        👉Suresh IAS Academy - Click Here

        👉தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் - Click Here

        👉Shankar IAS Academy - Click Here

      Hand Written Current Affairs PDF Collections:

        👉August 2020 - Click Here 

        👉September 2020 - Click Here

        👉October 2020 - Click Here

        👉November 2020 - Click Here

        👉December 2020 - Click Here

      பொது அறிவு உலகம் 2020 PDF:

        👉ஜனவரி 2020 - Click Here

        👉பிப்ரவரி 2020 - Click Here 

        👉மார்ச் 2020 - Click Here 

        👉ஏப்ரல் 2020 - Click Here 

        👉அக்டோபர் 2020 - Click Here 

        👉நவம்பர் 2020 Click Here

        👉டிசம்பர் 2020 - Click Here


      தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட  பாடக் குறிப்புகள்:

        👉TNPSC GROUP 1, 2 & 4 தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் - Click Here


      Previous Year Question Papers PDF:

        👉TNPSC PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS (2013 TO 2020) - History, Botony, Zoology, Physics, Chemistry, Polity, Economics - Click Here

        👉TNPSC Group 2 Previous Year Question Papers - 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 - Click Here

        👉TNPSC Exam Original Question Paper Collection 2013 to 2019 Answer - SURESH IAS ACADEMY - Click Here

        👉TNPSC Overall previous Year Question papers (3231 Pages) - Click Here

        👉TNPSC Group 4 Previous Year Question Paper with Answers - Click Here