திருக்குறள்-குறள் 42-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

திருக்குறள்-குறள் 42-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

Thirukkural-arathupaal-Ilvaazhkai-Thirukkural-Number-42

திருக்குறள்-குறள் 42-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

குறள் எண்: 42

குறள் வரி:

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்

இல்வாழ்வான் என்பான் துணை.

அதிகாரம்:

இல்வாழ்க்கை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

துறவியர்க்கும் ஏழையர்க்கும் இறந்தவர்க்கும் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருப்பவன் தக்க துணையாவான்.

        Post a Comment

        © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain