திருக்குறள்-குறள் 41-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

திருக்குறள்-குறள் 41-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

Thirukkural-arathupaal-Ilvaazhkai-Thirukkural-Number-41

திருக்குறள்-குறள் 41-அறத்துப்பால்-இல்வாழ்க்கை

குறள் எண்: 41

குறள் வரி:

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்

நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

அதிகாரம்:

இல்வாழ்க்கை

பால் வகை:

அறத்துப்பால்

இயல்:

இல்லற இயல்

குறளின் விளக்கம்:

பெற்றவர், மனைவி, மக்கள் ஆகிய மூவரும் நல்ல வழியில் நடக்கத்தக்க துணையாக இருப்பவன் குடும்பத்தலைவன்.

        Post a Comment

        © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain