வாழ்வில் வளைந்து கொடுப்பவர்கள் என்றும் சளைத்துப் போவதில்லை யாரையும் ஏளனமாக பேசாதே

வாழ்வில் வளைந்து கொடுப்பவர்கள் என்றும் சளைத்துப் போவதில்லை யாரையும் ஏளனமாக பேசாதே
Do not ridicule anyone who is ever flexible in life


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

வாழ்வில் வளைந்து கொடுப்பவர்கள் என்றும் சளைத்துப் போவதில்லை யாரையும் ஏளனமாக பேசாதே

தென்றல் காற்று வீசியது. தோட்டத்திலுள்ள மரங்கள், புற்களையும், நாணலையும் பார்த்து, சிறு தென்றல் காற்று வீசியதற்கே பலமற்றுப் போய் அசைந்து கொடுக்கிறாயே? என்று ஏளனமாகப் பேசி சிரித்தன.

அடுத்த நாளே தோட்டத்தில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசியது. சூறைக்காற்று பலமாக வீசியதால் தோட்டத்தில் இருந்த மரங்கள் ஒவ்வொன்றாக முறிந்து விழுந்தன. அப்போது நாணல், மரங்களே! நீங்களும் என்னைப் போல் வளைந்து கொடுக்கப் பழகியிருந்தால் இப்படி வேரோடு சாய்ந்திருக்க மாட்டீர்கள்

எங்களைப் பார்த்து ஏளனமாக கேலி பேசினீர்களே… நாங்களும் உபயோகமானவர்கள் தான்நாங்கள் ஆற்றுநீர் கரையை அரிக்காமல் தடுப்பதால்தான்நீங்களெல்லாம் கம்பீரமாக நிற்க முடிகிறது.

இல்லையேல் கம்பீரமாக நிற்க முடியாதுஅதேபோல் உருவத்தில் சிறியதாக இருக்கும் எறும்புதும்பிக்கைக்குள் நுழைந்து கடித்தால் உருவத்தில் பெரிய யானையாலும் வலியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்றது.

நாணல் பேசியதை கேட்டு மரங்களால் எதுவுமே பேச முடியவில்லைஅப்போதுதான் மரங்கள் உருவத்தில் சிறியதாக இருந்த நாணலைப் பார்த்து அலட்சியமாகப் பேசியது தவறு என்பதைப் புரிந்து கொண்டன.

கருத்து: வாழ்வில் வளைந்து கொடுப்பவர்கள் என்றும் சளைத்துப் போவதில்லை யாரையும் ஏளனமாக பேசாதே

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain