விட்டுக்கொடுத்து வாழ்ந்தால் நஷ்டங்களை தவிர்க்கலாம்

விட்டுக்கொடுத்து வாழ்ந்தால் நஷ்டங்களை தவிர்க்கலாம்
Losses can be avoided if you give up and live


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

விட்டுக்கொடுத்து வாழ்ந்தால் நஷ்டங்களை தவிர்க்கலாம்

ஒரு நாள் இரண்டு பூனைகள் சேர்ந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு அப்பத்தை எடுத்தது. அந்த அப்பத்தை இரண்டாகப் பிரிக்கும் போது ஒரு பூனை, அப்பம் சரி சமமாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என்று மற்றப் பூனையுடன் சண்டையிட ஆரம்பித்தது. பின் யாரிடமாவது சென்று அப்பத்தைப் பங்கிடுவோம் என்று தீர்மானித்தன.

அதனால் இரண்டு பூனைகளும், அப்பத்தைப் பங்கு பிரிப்பதற்காக ஒரு குரங்கிடம் சென்றன. குரங்கும், அப்பத்தைச் சமமாகப் பிரிக்க ஒரு தராசில் அப்பத்தை இரண்டாக வெட்டி ஒவ்வொரு தட்டிலும் ஒவ்வொரு துண்டை வைத்து நிறுத்திப் பார்த்தது.


தராசின் ஒரு தட்டு கீழே தாழ்ந்ததுஅப்பொழுது குரங்குஅந்தத் தட்டில் இருந்த அப்பத்துண்டை எடுத்து ஒரு கடி கடித்துத்விட்டு மீதியை தட்டில் போட்டதுஇப்பொழுதுமற்றத் தட்டுக் கீழே தாழ்ந்ததுஅந்தத் தட்டிலிருந்த அப்பத்தையும் குரங்கு எடுத்துக் கடித்துவிட்டுத் தட்டில் போட்டதுஇப்படியே தட்டுகள் மாறி மாறித் தாழ்ந்தனகுரங்கும் மாறி மாறி அப்பத் துண்டுகளைக் கடித்துச் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருந்தது.

அப்பம் குறைவதை பார்த்த பூனைகள்தங்கள் தவறை உணர்ந்து பங்கு பிரிக்க வேண்டாம்நாங்களே பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று மீதமுள்ள அப்பத்தைத் தரும்படி கேட்டன.

ஆனால் குரங்குமீதமுள்ள அப்பம்தான் இதுவரை செய்த வேலைக்குக் கூலிஎன்று சொல்லிவிட்டு அதையும் வாயில் போட்டுக்கொண்டதுஒற்றுமையற்ற பூனைகள் ஏமாந்து கவலையுடன் திரும்பிச் சென்றன.

கருத்து: விட்டுக்கொடுத்து வாழ்ந்தால் பல நஷ்டங்களை தவிர்க்கலாம்.

For More Updates Please Visit www.tamilmixereducation.com Again...Thank you...

Check Related Post:

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain