முடியாத யோசனையால் எந்தப் பயனும் இல்லை

முடியாத யோசனையால் எந்தப் பயனும் இல்லை
The impossible idea is of no use


Buy Exam Books Here

Click Here

To Join Whatsapp

Click Here

To Follow FaceBook

Click Here

To Join Telegram Channel

Click Here

To Follow Twitter

Click Here

To Follow Instagram

Click Here

முடியாத யோசனையால் எந்தப் பயனும் இல்லை

ஒரு ஊரில் யாரும் தங்காத ஒரு வீட்டில் நிறைய எலிகள் சந்தோஷமாக இருந்துச்சாம். அப்போது ஒரு நாள் ஒரு பூனை அந்த வீட்டிற்கு வந்துச்சாம்.

அங்கு நிறைய எலிகள் இருப்பதைக் கண்டு பூனைக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி. அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு எலியாகப் பிடிச்சு சாப்பிட்டுச்சாம். எலிகள் மிகவும் பயந்து நடுங்கிச்சி.

எலிகள் எல்லாம் ஒன்றுகூடி பூனையிடம் இருந்து எப்படித் தப்புவது என்று யோசனை செய்யஅதில் ஒரு எலி சொல்லிச்சிஒரு   மணியை பூனையின் கழுத்தில் கட்டினால்அது நடந்து வரும் போது டிங் டிங் டிங் என்று சத்தம் கேட்கும் அப்போதுநாம் ஓடி ஒளித்து விடலாம்பூனை ஏமாந்து போகும் என்று கூறியது.

இதைக் கேட்டதும் எலிகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியால் துள்ளிக் குதித்தனஅப்போது ஒரு எலிஇந்த மணியை யார் பூனையின் கழுத்தில் கட்டுவது என்று கேட்டுதாம்இதைக் கேட்டதும் யாரால் மணியைக் கட்டமுடியும் என்று எலிகள் யோசித்துக் தொடங்கினஆனால்எந்த எலியும் ஒத்துவரவில்லைநீ போ நீ பூ என்று சண்டைபோட்டன.

கடைசியில் மியாவ் மியாவ் மியாவ் என்ற பூனையின் சத்தம் கேட்டவுடன் எலிகள் பயந்து ஓடி ஒளித்துக்கொண்டன.

கருத்து: முடியாத யோசனையால் எந்தப் பயனும் இல்லை


For More Updates Please Visit www.dailynewsnewspaper.com Again...Thank you...

    Post a Comment

    © Daily News. All rights reserved. Developed by Jago Desain